Żukowo. Umowa na budowę węzłów integracyjnych podpisana

14 sierpnia br. Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo podpisał umowę z konsorcjum firm Kruszywo i Bituminium z Linii na „Budowę węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo”.

0

14 sierpnia br. Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo podpisał umowę z konsorcjum firm Kruszywo i Bituminium z Linii na „Budowę węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo”.

To jedna z ważniejszych umów, a jej kwota opiewa na 24.429.572,15 zł. Podczas oficjalnego podpisania umowy, burmistrz zaznaczył, że liczy na terminowość w realizacji zadań. Podkreślił także, że dotychczasowa współpraca z konsorcjum Kruszywo i Bituminium przy realizacji np. drogi Skrzeszewo – Przyjaźń czy też ul. św. Faustyny i ul. Wierzbowej w Żukowie przebiegała wzorowo.

W ramach podpisanej umowy w obrębie węzła Rębiechowo wybudowany zostanie system ścieżek rowerowych, chodniki, ciąg pieszo – rowerowy, drogi, zjazdy na posesje, wyniesienia granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości. Wykonane zostaną prace w zakresie infrastruktury technicznej, przebudowy sygnalizacji świetlnej oraz budowy kanału technologicznego. Zagospodarowana będzie także zieleń i zamontowana mała architektura .

Prace podzielono na cztery etapy. Pierwszym będzie budowa dróg gminnych. Rozbudowana zostanie ul. Akacjowa w Rębiechowie o długości ok. 529 m oraz ul. Gdańska / Nowatorów o długości ok. 153 mb. Wybudowana i przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, powstaną ścieżki rowerowe, chodniki i zjazdy oraz sygnalizacja świetlna. Powstanie też kanał technologiczny i przebudowane zostanie kolidujące uzbrojenie podziemne i naziemne (wodociąg, przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, budowa i przebudowa sieci oświetleniowej). Zagospodarowana zostanie także zieleń. Zgodnie z decyzją ZRID, warunkiem przystąpienia do robót jest dokonanie odbioru końcowego badań archeologicznych oraz sporządzenie dokumentacji polowej. W zakresie budowy ul. Słonecznej w Rębiechowie zostaną wykonane roboty na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego w Gdańsku do wysokości skrzyżowania z ul. Różową/ Złotą w Rębiechowie – odcinek 340 m.

Kolejny etap to wybudowanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Gdyńskiej na trasie Małkowo – Miszewo (droga krajowa). Następnie powstaną trasy rowerowe wzdłuż dróg powiatowych oraz chodniki i zjazdy na odcinkach Rębiechowo – Lniska, Rębiechowo – granica miejscowości Miszewo. Prace przy budowie tras rowerowych będą obejmowały także wykonanie odwodnienia, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, regulacje elementów sieciowych i zagospodarowanie zieleni.

W ostatnim etapie wybudowane zostaną trasy rowerowe wzdłuż dróg gminnych (Rębiechowo – Lniska, Rębiechowo – granica miejscowości Banino/ Pępowo, Banino – Pępowo, Rębiechowo – Chwaszczyno). Dodatkowo zakres ujęty w projekcie wykonawczym dot. przebudowy drogi gminnej przez budowę ścieżki rowerowej, budowę drogi o nawierzchni szutrowej wraz z pracami towarzyszącymi na terenie działek 16/3, 111, 98 w Leźnie. Przebudowana zostanie także sieć gazowa średniego ciśnienia, wybudowana sieć wodociągowa, sygnalizacja świetlna, oraz przebudowane oświetlenie. Trasy zostaną odwodnione a zieleń zagospodarowana.

Przekazanie terenu budowy nastąpi 20 sierpnia br., a  zakończenie realizacji robót budowlanych planuje się na 30 kwietnia 2021 r.

Obecnie trwają prace przy budowie węzła integracyjnego w Żukowie. Wykonywane są odcinki ścieżek rowerowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Na ukończeniu jest węzeł przesiadkowych przy ul. Tuwima w Żukowie. W najbliższym czasie planowane rozpoczną się prace budowlane związane z wykonaniem ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Żukowo – Małkowo.

Dużym wyzwaniem projektowym i organizacyjnym było opracowanie dokumentacji dla tak dużego obszaru (węzeł integracyjny Żukowo i węzeł integracyjny Rębiechowo to budowa tras rowerowych oraz przebudowa i budowa dróg o łącznej długości ponad 40 km). Wymagało to m.in. zdobycia decyzji środowiskowej, uzgodnień wodno-prawnych oraz uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg (realizacje infrastruktury węzłowej odbywają się na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych). Koszty wykonania zadań, z uwagi na skomplikowane warunki terenowe, okazały się większe niż zakładano pierwotnie. Dodatkowo należy pamiętać o konieczności wyasygnowania znacznych kosztów na wypłaty odszkodowań za tereny zajęte pod realizację inwestycji, które były własnością prywatną lub należały do instytucji innych niż właściwi zarządcy drogowi.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi” OP 9. Mobilność, Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj