Żukowo. Rusza kolejna akcja wspólnego utwardzania dróg gminnych

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie gminy Żukowo. Program zakłada dobrowolną współpracę zainteresowanych uczestników z gminą Żukowo we wspólnym utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych płytami yomb.

0

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie gminy Żukowo. Program zakłada dobrowolną współpracę zainteresowanych uczestników z gminą Żukowo we wspólnym utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych płytami yomb.

Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach drogowych stanowiących własność gminy Żukowo – tj. drogach gminnych, posiadających użytek „dr”. Legitymowanie się przez gminę Żukowo tytułem prawnym innym niż własność do nieruchomości, na której miałyby być realizowana inwestycja, wyklucza możliwość układania płyt w ramach niniejszego programu. Z uwagi na udział środków publicznych nie jest możliwe utwardzanie ciągów i dróg prywatnych oraz indywidualnych podjazdów na posesje.

Dołączenie do wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami yomb może polegać na  darowiźnie na rzecz gminy Żukowo środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny z poleceniem. Minimalna wartość partycypacji w ramach danej inicjatywy to 152 płyty lub wielokrotność tej liczby lub odpowiednik kosztów zakupu 152 płyt lub wielokrotności tej liczby. Płyty będą układane, w osi drogi, na szerokości, co do zasady, minimum 4 metry.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.

 

Harmonogram Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2021 r. kształtuje się następująco:

  1. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.
  2. Zawarcie umów darowizny środków pieniężnych z poleceniem następować będzie sukcesywnie, po dokonanej weryfikacji w terenie danych wskazanych we wniosku przez Uczestnika Programu oraz weryfikacji czy proporcja 40% do 60% udziału środków gminnych zostanie zachowana w ramach zgłoszonej inicjatywy.
  3. Termin wpłaty darowizn określi każdorazowo umowa darowizny z poleceniem.
  4. Program zakłada realizację inwestycji nie później niż do dnia 28.12.2021 r. przy założeniu, że:

* warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji przy zachowaniu reżimów technologicznych gwarantujących realizację inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną,

* gmina Żukowo otrzymała wymaganą przepisami prawa zgodę na realizację danej inicjatywy,

* wykonawca prac posiada możliwości realizacyjne,

* nie zachodzi kolizja z planowaną realizacją inwestycji uzasadniająca odłożenie terminu realizacji inicjatywy z niniejszego programu do czasu jej zakończenia (np. planowana budowa kanalizacji).

 

W przypadku gdyby realizacja danej inicjatywy w roku 2021 okazała się niemożliwa, przekazane środki dedykowane wykonaniu danego konkretnego zadania zostaną zwrócone Uczestnikowi Programu, w przypadku, jeśli wyrazi taką wolę lub zadysponowane na ten cel w roku następnym lub innym możliwym terminie, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu realizacji. Środki przekazane na utwardzenie danej drogi mogą być zadysponowane tylko na cel, co wynika z charakteru darowizny.

Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej, Urząd Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48, pokój nr 16,  kontakt: tel. (58) 685-83-88, e-mail: a.dulas@zukowo.pl; w.czaja@zukowo.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj