Wsparcie remontów dróg sołeckich dla Lęborka

Ponad 5 mln wsparcia zostanie przekazane na 6 projektów zgłoszonych przez powiat lęborski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lista zadań została zatwierdzona przez prezesa Rady Ministrów. 

0
źródło foto: Starostwo Powiatowe Lębork

Ponad 5 mln wsparcia zostanie przekazane na 6 projektów zgłoszonych przez powiat lęborski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lista zadań została zatwierdzona przez prezesa Rady Ministrów. 

Powiat lęborski finalizuje w ciągu najbliższych dni inwestycję współfinansowaną ze środków FDS, przekazanych w 2019 roku. W województwie pomorskim wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało 158 inwestycji. Kwoty zostały podzielone zgodnie z harmonogramem zaplanowanych etapów remontów. Dofinansowanie pozwoli na  modernizację prawie 272,61 km dróg lokalnych, z czego 32 zadania zostaną dofinansowane w ramach dróg powiatowych, a 126 zadań w ramach dróg gminnych.
Miasto Lębork w zakresie obejmującym dwa projekty wykona budowę ul. gen. Maczka (od ul. mjr H. Sucharskiego do Gryfa Pomorskiego) wraz z wykonaniem kanalizacji, ciągów pieszych i nawierzchnią bitumiczną oraz wybuduje połączenie drogowo-mostowe
ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Czołgistów z przebudową obecnej kładki dla pieszych i budową nowej drogi wzdłuż rzeki w kierunku ul Głowackiego. Również dwa projekty zostaną dofinansowane na terenie miasta Łeby. Tam przebudowana zostanie droga gminna 104054G – ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do mostu) oraz droga gminna 104003G – ul. Abrahama w Łebie. Środki z FDZ dofinansują II etap przebudowy tej ulicy.

Nieco mniejsze środki zostaną przekazane gminom Nowa Wieś Lęborska oraz Wicko.
W gminie Wicko wsparcie zyskała przebudowa drogi gminnej – ul. Jeziornej w Sarbsku na odcinku 910 m. Nowa Wieś Lęborska zainwestuje w przebudowę drogi gminnej 122016G
w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze – Obliwice.

Na 5 maja br. został zaplanowany wstępny termin odbioru przebudowanych odcinków dróg powiatowych w rejonie Janowic i Pogorszewa, inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa polegała na odnowie istniejących elementów betonowych ulic: krawężników, obrzeży, oporników i chodników. Na odcinku drogi powiatowej nr 1309G, poza obszarem zwartej zabudowy w Janowicach, wymieniono nawierzchnię jezdni. Po przebudowie, szerokość jezdni pokrytej asfaltem zwiększy się o 1,5 m z pierwotnej szerokości 4 m. Na odcinku drogi powiatowej 1311G w Janowicach utwardzono istniejące pobocze gruntowe chodnikiem w celu stworzenia bezpiecznego i dogodnego dojścia mieszkańcom do cmentarza parafialnego. Przeniesienie zatoki autobusowej wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Poprawę widoczności uzyskano dzięki usunięciu zakrzaczeń i wyprofilowaniu skarp na przebudowanej drodze. Umocnione zostały zjazdy na pola. Wcześniej, środki w wysokości ponad 1,7 mln zł pozyskane z FDS, umożliwiły, dzięki współpracy z samorządami gminnymi, przebudowę „kaszubskiego skrótu” do Gdańska, czyli drogi 1336G wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1327G z Lęborka do Popowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj