Wojewoda Pomorski o pandemii

Pandemia COVID-19 to główny temat wideokonferencji z udziałem wojewody pomorskiego oraz starostów i prezydentów miast województwa pomorskiego. Tryb przeprowadzania badań, potrzeba wykonywania jak największej ich ilości oraz stan po częściowym zdjęciu ograniczeń sanitarnych zdominowały czwartkową naradę, w której uczestniczyła Alicja Zajączkowska, starosta lęborski.

0
źródło foto: Starostwo Powiatowe Lębork

Pandemia COVID-19 to główny temat wideokonferencji z udziałem wojewody pomorskiego oraz starostów i prezydentów miast województwa pomorskiego. Tryb przeprowadzania badań, potrzeba wykonywania jak największej ich ilości oraz stan po częściowym zdjęciu ograniczeń sanitarnych zdominowały czwartkową naradę, w której uczestniczyła Alicja Zajączkowska, starosta lęborski.

466 przypadków potwierdzonych oraz 22 zgony – to aktualny bilans pandemii w województwie pomorskim, który przedstawił Tomasz Augustyniak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W ciągu minionej doby doszło do 6 potwierdzeń COVID-19 oraz jednego zgonu. Główna część zdarzeń śmiertelnych (19) dotyczy dwóch największych ognisk epidemicznych – w DPS Polanki w Gdańsku i w Domu Seniora w Koleczkowie. Jak powiedział szef wojewódzkiego Sanepidu, poluzowanie restrykcji zostało w wielu przypadkach źle zrozumiane przez społeczeństwo i skutkowało brakiem zachowywania wymaganych odstępów, u wielu wymaganych maseczek i ogólnie zauważalnym rozluźnieniem. Kolejne złagodzenie ograniczeń planowane było na 18 maja br., jednak jeśli stan nadmiernego rozluźnienia się utrzyma i wzrośnie zachorowalność, restrykcje nie zmaleją, ale zostaną przywrócone. Marszałek Województwa Pomorskiego przypomniał o trwającym projekcie wsparcia szpitali w którym 13 beneficjentów uzyskało możliwość przyjęcia 13 partnerów, którzy z różnych przyczyn nie mogli samodzielnie przystąpić do projektu. Przydzielane środki uzależnione były od liczby łóżek w szpitalach. Zdaniem Marszałka M. Struka, trzeba wykorzystać maksymalnie dostępne środki, by zadbać o najbardziej zagrożonych i przebadać jak największą liczbę osób – podopiecznych i pracowników ośrodków i domów pomocy społecznej w województwie, gdzie działa 173 takich instytucji.

Ważną kwestią, co podkreślali samorządowcy, jest poleganie na sprawdzonych laboratoriach, które osiągają jak najwyższą powtarzalność i rzetelność przeprowadzanych testów. Zdaniem szefa Wojewódzkiego Sanepidu, Tomasza Augustyniaka, pomorskie jest wśród województw, w którym wykonuje się jedną z najwyższych w skali kraju liczbę testów

– W dniu kiedy Minister Zdrowia mówił, że wykonuje się w Polsce za mało
testów, w naszym województwie wykonaliśmy 11 procent wszystkich testów
przeprowadzonych tego dnia w kraju – dodaje T. Augustyniak.

Samorządowcy dopytywali kiedy będzie można uruchomić placówki opieki dziennej, w tym np. warsztaty terapii zajęciowej. Decyzję w tej kwestii podejmie minister. Na razie mają pozostać zamknięte. Podobnie współpracująca z policją straż miejska, ma tę współpracę kontynuować w celu skutecznego egzekwowania uwarunkowań sanitarnych ograniczeń.
Ciekawe rozwiązanie w zakresie dostosowania szkół do przyjęcia uczniów z zachowaniem reżimu sanitarnego przedstawił Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni. Chodzi o precyzyjne określenie parametrów i warunków, jakie placówki oświatowe będą musiały spełniać, a na adaptację istniejących budynków szkolnych wykorzystać okres wakacyjny, ponieważ daleko idące przeróbki wymagają czasu.

Za tydzień ma się odbyć spotkanie samorządowców z wojewodą pomorskim. Ma ono dotyczyć ponownego otwarcia szkół, powrotu młodzieży do zajęć lekcyjnych, a także
zmian terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W naradzie
uczestniczyć będzie Pomorski Kurator Oświaty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj