W Kartuzach powstanie nowy PSZOK

Na byłym targowisku zwierzęcym przy ul. Sędzickiego w Kartuzach będzie czynny punkt selektywnej zbiórki odpadów - tzw. PSZOK.

0

Na byłym targowisku zwierzęcym przy ul. Sędzickiego w Kartuzach będzie czynny punkt selektywnej zbiórki odpadów – tzw. PSZOK.

W gminie Kartuzy działają dwa PSZOKi: w Kartuzach na ul. Mściwoja II 14 i w Kiełpinie na ul. Szkolnej 53.

W roku 2020 o tej samej porze ma funkcjonować trzeci PSZOK. Ten nowo powstały będzie bardziej nowoczesny i wygodny. Będzie można w nim zostawić odpady komunalne selektywnie zbierane, zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku, z wyłączeniem odpadów zmieszanych/resztkowych.

Do punktu będą przyjmowane m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz budowlany, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, resztki farb, rozpuszczalników. Będą też odbierane odpady zielone np. po koszeniu trawników czy wycince żywopłotów.

Z PSZOKu nie będą wydzielały się żadne substancje złowonne. Odpady zielone będą magazynowane na terenie PSZOK w specjalistycznych kontenerach wyposażonych w zabezpieczenia uniemożliwiające wydzielanie odorów.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj