W Cewicach otwarto PSZOK

9 września nastąpiło otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cewicach.

0

9 września nastąpiło otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cewicach.

W PSZOKu właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Cewice mogą nieodpłatnie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne na zasadach określonych w regulaminie.

Oficjalnego otwarcia dokonał wójt gminy Cewice Jerzy Bańka wraz z wicestarostą lęborskim Edmundem Głombiewskim. W otwarciu uczestniczyły przedszkolaki z Zespołu Szkół w Cewicach, które podczas wizyty zostały zapoznane z rolą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK został wyposażony w nowe pojemniki do składowania selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: odpady wielomateriałowe, papier, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, odpady zielone, popioły z gospodarstw domowych, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, zużyte opony, opakowania ze szkła, czy opakowania z metali.

W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana wiata stalowa. Teren PSZOK-u utwardzono kostką betonową, zostało wybudowane oświetlenie oraz przesuwna brama wjazdowa.

W PSZOK odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne (plastik, metale),
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone, odpady ulęgające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oraz opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 5m3 / z gospodarstwa domowego,
 • zużyte opony,
 • popiół, tekstylia i odzież.

PSZOK mieści się przy ulicy Zielonej 47 w Cewicach. Czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00. W poniedziałki oraz w niedziele punkt jest nieczynny.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj