Tak może wyglądać Skwer Rybaka w Łebie

Wyłoniono zwycięzcę konkursu na opracowanie zagospodarowania terenu Skweru Rybaka w Łebie. Podoba Wam się?

0
Foto: Pniewski Architekci

Wyłoniono zwycięzcę konkursu na opracowanie zagospodarowania terenu Skweru Rybaka w Łebie. Podoba Wam się?

Główną nagrodę przyznano pracy zgłoszonej przez Pniewski Architekci. Projekt stanowi odpowiedź na zadanie konkursowe, którego celem jest zaprojektowanie koncepcji zagospodarowania terenu Skweru Rybaka w Łebie wraz z układem komunikacyjnym wokół skweru.

SKWER RYBAKA

Na placu projektuje się hierarchizację przestrzeni w celu uporządkowania obszaru skweru, a także stworzenia różnego rodzaju stref, odpowiadających rozlicznym potrzebom użytkowników i posiadających różne przeznaczenie. Strefy skierowane do innych grup wiekowych – np. dzieci, seniorów, turystów, oddziaływują na siebie nawzajem, sprzyjają integracji międzypokoleniowej. Poszczególne strefy zostały otoczone ciekiem wodnym oraz wyspami zieleni, które w naturalny i subtelny sposób je wydzielają.

Skrzynia czasu

Istniejąca skrzynia czasu zostaje przeniesiona do nowej lokalizacji. Przewiduje się usytuowanie jej w wyeksponowanym punkcie niewielkiego placu znajdującego się na głównej osi komunikacyjnej. Projektuje się umieszczenie kapsuły pod posadzką placu oraz zaznaczenie jej lokalizacji ozdobną płytą upamiętniającą.

Strefa dla dzieci

W południowo – wschodniej części skweru projektuje się strefę dla dzieci, otoczoną płytkim torem wodnym oraz zielenią. Plac rekreacyjny wyposażony w różnorodne elementy rozwijające kreatywność dziecka i wymagające własnej interpretacji. Posiada różnego rodzaju nawierzchnie: trawiastą, bezpieczną oraz piaskownicę.

Strefa odpoczynku

W północnej części placu, przy głównym ciągu komunikacyjnym, projektuje się strefę odpoczynku z ławkami oraz poidełkiem. Ławki ukryte w cieniu drzew pozwalają na złapanie chwili oddechu, strefa została przewidziana między innymi ze względu na seniorów.

Strefa relaksu

Projektowana strefa obejmuje całą powierzchnię niecki wodnej (rozlewiska) wraz z otoczeniem – placem oraz wyspami zieleni. Zlokalizowano tu różnego rodzaju siedziska – ławki, leżaki, ławki jednoosobowe – ukryte w wyspach zieleni oraz pod drzewami. Strefa jest usytuowana poza łównym ciągiem komunikacyjnym, pozwala na swobodne obcowanie z naturą i wodą.

Strefa kultury

Obejmuje proponowaną rzeźbę nawiązującą do nazwy skweru oraz historii miasta – legendy związanej z Łebą. Sprzyja też budowaniu tożsamości lokalnej.

Mała architektura, elementy wyposażenia skweru

Projektowany zestaw małej architektury, latarnie, urządzenia na placu zabaw, a także kolorystyka nawierzchni zostały dobrane w taki sposób, by tworzyły harmonijną całość i wpisywały się w otoczenie. Nie dominowały go, a stanowiły jedynie uzupełnienie. Stąd zdecydowano się na zastosowanie prostych form, jasnej, neutralnej kolorystyki, w tym jasnego drewna. Ze względu na lokalizację, ideą jest by elementy kojarzone z naturą i odpoczynkiem, takie jak zieleń i woda, wychodziły na pierwszy plan w projektowanej przestrzeni, budując i podekreślając tym samym skojarzenia Skwery Rybaka z miejscem odpoczynku, oazą wśród miejskiego zgiełku, gdzie można złapać chwilę oddechu w otoczeniu natury.

Nawierzchnie

Na placu projektuje się posadzkę z płyt, o prostym rysunku, w kolorze jasnoszarym. Kształt stref placu podkreśla się za pomocą detalu w postaci pasów o szerokości 30 cm wykonanych z kostki granitowej drobnowymiarowej. Na ciągu pieszym wijącym się wzdłuż toru wodnego projektuje się nawierzchnię o charakterze parkowym, np. nawierzchnię mineralną w kolorze jasnoszarym. Ma to na celu wyróżnienie przynależności tej części do naturalnej przestrzeni otaczającej zieleni.

Tor wodny

Projektowany tor wodny oplata plac niczym wstęga. Stanowi istotny element krajobrazowy w przestrzeni placu, symboliczną granicę pomiędzy wnętrzem skweru o charakterze miejskim, a zewnętrzem w postaci zieleni. Domyka go, formuje kształt placu mający nawiązywać do plamy wody, organicznego kształtu. Samo wejście do przestrzeni placu staje się niecodzienne, wyjątkowe – do wnętrza można dostać się tylko poprzez pomosty przerzucone przez ciek, pomosty zostały zlokalizowane przy każdym połączeniu skweru z otaczającymi ciągami pieszymi. Projektowany ciek wykonany w formie betonowej niecki, ma szerokość ok. 1m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewiduje się niski poziom wody – maksymalnie 30 cm.

Foto: Pniewski Architekci
Foto: Pniewski Architekci
Foto: Pniewski Architekci
Foto: Pniewski Architekci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj