Sierakowice. Uczniowie dbają o swój „z@sięg”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego aktywnie włączyła się we współpracę z fundacją "Dbam o swój z@sięg".

0

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego aktywnie włączyła się we współpracę z fundacją „Dbam o swój z@sięg”.

W dziedzinie pracy wychowawczej i profilaktycznej w roku 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach zajmowała się tematyką szeroko rozumianych relacji. O relacjach była mowa m.in. w ramach działań komisji ds. promocji zdrowia w szkole. Sprawdzano, jaki panuje klimat w szkole w relacjach między nauczycielami i uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz pomiędzy uczniami. Podejmowano działania zmierzające do tego, aby były one jak najlepsze wśród każdej z wymienionych grup.

Kolejnym ważnym i aktualnym tematem były zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z mediów cyfrowych. Od wielu lat, kiedy po raz pierwszy szkoła wzięła udział w programie „Na północy STOP cyberprzemocy” obserwowano, jak rozwój nowych technologii komunikacyjnych wpływa na młodych ludzi. Powoli związane z tym zagadnieniem zjawiska zaczęły pojawiać się w szkole. Na szczęście były to incydenty, a dzięki opracowanym procedurom udawało się je rozwiązać.

Obecnie wszyscy żyją szybciej i intensywniej, nastąpił ogromny rozwój technologii. Ważne, aby przede wszystkim nauczyciele i rodzice byli świadomi możliwości oraz zagrożeń wynikających z tak szybkiego postępu. Z pomocą przyszła Fundacja „Dbam o mój z@sięg” i jej prezes dr Maciej Dębski.

Współpraca szkoły z Maciejem Dębskim jest długotrwała. Ostatnio doktor ponownie pojawił się w szkole 30 października. Tym razem na spotkanie z rodzicami, aby im również uświadomić fakt, że nie da się udawać, że nie istnieją Facebook, Instagram, Snapchat, czy inne portale społecznościowe.

Spotkanie nie przebiegało jednak w taki sposób, że w centrum zainteresowania znajdował się “biedny i uzależniony od mediów cyfrowych uczeń”. Chodziło o zjawisko, jakiemu podlegają wszyscy korzystający z Internetu przy użyciu różnych narzędzi, m.in.: komputerów, tabletów, smartfonów. Wszyscy są narażeni na to, że mogą spędzać zbyt wiele czasu w świecie wirtualnym, zamiast w tym rzeczywistym. Ważny jest moment, w którym zdają sobie sprawę, że proporcje są niewłaściwie.

Dr Maciej Dębski prowadził swoje spotkanie w sposób nieoczywisty, prowokował pytaniami, przedstawiał ciekawe spostrzeżenia, wyniki badań i obserwacji. Nie zawsze pozostawiał uczestnikom konkretne rozwiązania, czasami skłaniał do refleksji. Jedno wybrzmiało jednak na wiele sposobów. Świat wirtualny jest doskonałą alternatywą dla osób, które nie mają dobrych relacji z najbliższymi w świecie rzeczywistym. Nie ma jednej przyczyny fonoholizmu. Często nie można nawet mówić o tym zjawisku jako uzależnieniu, gdyż jest to problem bardziej złożony.

Rodzice opuścili szkołę nie tylko z plakatami od prowadzącego, za pomocą których można dokonać wstępnej diagnozy dotyczącej właściwego wykorzystania mediów cyfrowych wśród członków swoich rodzin. Wyszli także z mnóstwem pytań, na które tylko oni znają odpowiedź. Rodzice otrzymali także ważną wskazówkę, że należy nauczyć dzieci właściwych proporcji w korzystaniu z multimediów, a także umiejętnie wdrażać w domach reguły związane z przebywaniem online.

Słowo relacje pojawiało się wielokrotnie i ono właśnie miało zapaść w pamięć wszystkim grupom uczestniczącym w spotkaniach dotyczących fonoholizmu.

W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej w polityce oświatowej państwa stawia m.in. na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Nauczyciele wykorzystają tak dobrze zarysowane fundamenty na temat relacji w informowaniu uczniów o bezpiecznym i celowym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj