Przepompownia ścieków w Baninie zostanie rozbudowana

3 grudnia 2020 r. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I". Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino ul. Lotnicza, dz. 57/6".

0
źródło foto: gmina Żukowo

3 grudnia 2020 r. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I”. Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino ul. Lotnicza, dz. 57/6″.

Rozbudowa istniejącej przepompowni obejmuje wykonanie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z armaturą, automatyką, sterowaniem i zadaszeniem, wykonanie obiektów i infrastruktury towarzyszącej oraz wymianę istniejącej armatury i automatyki. Dodatkowo przewiduje się m.in. budowę podziemnej przepompowni ścieków wraz z zadaszeniem i suwnicą, nowych komór zasuw dla istniejącej i nowoprojektowanej przepompowni ścieków, komory przepływomierza, studni osadnikowych, nowego agregatu prądotwórczego z zadaszeniem, obiektu sterowni wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi. Wykonana zostanie niwelacja terenu oraz utwardzenie nawierzchni. Powstanie ogrodzenie oraz oświetlenie terenu przepompowni.

Inwestycja jest niezbędna ze względu na znaczne wyeksploatowaniem urządzeń przepompowni, a także zbyt małą wydajnością pomp w stosunku do ilości ścieków, których przepływ zwiększa się wraz z postępem realizacji kolejnych etapów przedmiotowego projektu, co jest przyczyną częstych awarii. Zbyt małą wydajność pomp obserwuje się przede wszystkim w momencie chwilowych zrzutów ścieków, gdy przetłoczona zostaje większa ilość nieczystości. Wielkość komór przepompowni jest zbyt mała, co powoduje szybki wzrost poziomu ścieków w studni, a co za tym idzie, ciągłą pracę pomp.

– Po 19 latach od uruchomienia przepompowni, mimo systematycznych remontów oraz renowacji urządzeń, problem ten powraca, co w przyszłości mogłoby negatywnie odbić się na jakości środowiska i zdecydowanie obniżyć jakość życia na terenie objętym projektem. Priorytetem jest więc, by po zakończeniu realizacji projektu Spółka mogła zagwarantować bezawaryjny transport ścieków. Przepompownia ścieków w Baninie wraz z wewnętrznym odcinkiem sieci kanalizacyjnej wybudowana i oddana została do użytku w 2001 r. – mówi burmistrz gminy Żukowo.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj