Postanowienia po XXII sesji rady miejskiej w Żukowie

Gmina Żukowo po XXII sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Podczas jej trwania radni przegłosowali sporo ustaw.

0
źródło foto: gmina Żukowo

Gmina Żukowo po XXII sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Podczas jej trwania radni przegłosowali sporo ustaw.

Radni w trakcie XXII sesji przegłosowali następujące ustawy:

1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2020-2027.
2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2020r.
3. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2020r.
4. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 39/1 w obrębie Glincz, gm. Żukowo.
5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego.
6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo – skarga uznana za bezzasadną
7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo – skarga uznana za bezzasadną
8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie – skarga uznana za bezzasadną.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke odczytał apel w sprawie utworzenia przystanku osobowego w miejscowości Otomino w związku z przygotowaniem linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki- Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła- Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto”, który przyjęto jednogłośnie.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.

Po przegłosowaniu uchwał głos zabrała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Beyer-Rosener, która obszernie przedstawiła informację o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Wraz z Burmistrzem Wojciechem Kankowskim podziękowała również osobom zaangażowanym w pomoc podczas epidemii.

Na koniec burmistrz odpowiedział na pytania radnych. XXI sesja odbyła się częściowo w trybie zdalnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj