O tych, którzy dbają o bezpieczeństwo na drogach

0

Biała czapka i „suszarka” – z tym najczęściej kojarzą się policjanci drogówki. To stereotypowe postrzeganie mundurowych przez społeczeństwo. Poza kontrolowaniem prędkości na drodze, funkcjonariusze wykonują szereg innych ważnych zadań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Już tylko w pierwszym kwartale tego roku praca lęborskich policjantów skutkowała m.in. wyeliminowaniem z dróg naszego powiatu 23 nietrzeźwych kierowców, stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia innych.

Duża odporność psychiczna, dyplomacja, opanowanie, bogata wiedza z zakresu prawa o ruchu drogowym, jak również znajomość zasad resuscytacji, to cechy jakie powinny charakteryzować policjanta tzw. „drogówki”. Policjanci wzywani do wypadków, często mają do czynienia z ludzką tragedią. W takich sytuacjach ważne jest zachowanie spokoju i skupienie się na swojej pracy, aby właściwie zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić potrzebującym niezbędnej pomocy.

Oprócz czynności wykonywanych na miejscu wypadków, policjanci tego pionu służby, od których wymaga się specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia, kierują ruchem, kontrolują stan techniczny pojazdów, przewożenie niebezpiecznych ładunków, tachografy i sprawują nadzór nad szeroko pojętym bezpieczeństwem na drogach. Ujawniają nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej i przy współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, podejmują działania zmierzające do ich wyeliminowania. Cyklicznie prowadzą działania prewencyjno – kontrolne, m.in. takie jak „Piesi”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Prędkość” i wiele innych. Analizują poziom i rodzaj zagrożeń na drogach i poza ogólnokrajowymi i wojewódzkimi programami działań, tworzą własne, dostosowane do potrzeb powiatu.

Oprócz tego lęborscy policjanci spotykają się z dziećmi, młodzieżą szkolną i seniorami, z którymi rozmawiają o bezpieczeństwie na drodze, prowadzą egzaminy na kartę rowerową i różnego rodzaju akcje profilaktyczne, w tym rozdawania odblasków. Z własnej inicjatywy organizują też dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasz powiat pokazy zasad resuscytacji, do których zapraszają policjantów posiadających uprawnienia ratowników medycznych.

Już tylko w pierwszym kwartale tego roku, policjanci z lęborskiego wydziału ruchu drogowego ujawnili 23 kierujących pojazdami, będących pod wpływem alkoholu i zatrzymali blisko 70 praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości i rażące naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym, zapobiegając tym samym ewentualnym, przykrym w skutkach zdarzeniom. Ich działania przyczyniły się również do odzyskania 4 skradzionych pojazdów i zatrzymania 3 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności.

Policjanci z lęborskiej drogówki w każdej sytuacji są gotowi nieść pomoc. Przykładem może być sytuacja z lutego, gdy uratowali przed zamarznięciem starszego mężczyznę, który utknął w lesie w 12 stopniowym mrozie i nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Wcześniej eskortowali do szpitala matkę z chorym dzieckiem, torując im drogę i umożliwiając uzyskanie na czas niezbędnej pomocy medycznej.

Funkcjonariusze udowadniają też, że policjantem jest się również po służbie. Świadczy o tym pościg za piratem drogowym, do którego włączył się policjant lęborskiego wydziału ruchu drogowego w czasie wolnym od służby, blokując mu swoim prywatnym samochodem drogę ucieczki i przyczyniając się do jego zatrzymania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj