Powiat kartuski. „Nie bądź dzbanem 2019”

Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą "Chmielno NON-STOP" zaprasza uczniów z terenu powiatu kartuskiego do udziału w konkursie filmowym „Nie bądź dzbanem 2019”. 

0

Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON-STOP” zaprasza uczniów z terenu powiatu kartuskiego do udziału w konkursie filmowym „Nie bądź dzbanem 2019”. 

Filmy będą mówiły o problemie hejtu, plotkowaniu i łatkach w szkołach. Termin nadsyłania prac mija 13 września, jednak przewidywane jest wydłużenie tego terminu do 17 września.

Celem konkursu jest edukacja w zakresie pozytywnych zachowań, walka z aktualnymi problemami młodego pokolenia oraz rozwój talentów filmowych i pracy w grupie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kartuskiego. Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź zespół liczący maksymalnie 5 osób. Szkołę może reprezentować więcej niż jeden zespół.

Uczestnicy konkursu mogą podsyłać prace w postaci filmu, bądź spotu, nawiązujące tematyką do problematyki hejtu, przemocy słownej, oczerniania, plotkowania, czy też „nakładania łatek” w szkołach. Muzyka, efekty dźwiękowe, grafiki i materiały video wykorzystane w pracy nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika konkursu. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie samodzielne projekty, nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Treści zawarte w projekcie nie powinny być wulgarne. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być odważne.

Materiał video należy dostarczyć do 17 września drogą e-mail na adres: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, bądź w kopercie na nośniku pendrive na adres: ul. Mściwoja II 28a, 83-300 Kartuzy z dopiskiem „Chmielno NON-STOP 2019”. Do projektu należy dołączyć szczegółową informację o uczestnikach konkursu: imiona i nazwiska, nazwa szkoły oraz klasa, oraz dane kontaktowe do nauczyciela-opiekuna.

Warunkiem uczestnictwa konkursie jest:

  1. Dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami konkursu,
  2. Dostarczenie informacji o osobach zgłaszających prace zgodnie z zapisami w regulaminie oraz zgód rodziców na uczestnictwo w konkursie (dotyczy uczestników niepełnoletnich)
  3. Dołączenie do pracy zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin konkursu dostępny jest też na stronie internetowej organizatora:  www.chmielno-nonstop.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj