Lębork z dodatkowymi środkami na rewitalizację

Miasto Lębork otrzymało dodatkowe finansowanie programu rewitalizacji. Czek pamiątkowy na kwotę 444.219 zł przekazał na ręce Burmistrza Witolda Namyślaka i jego zastępcy Teresy Ossowskiej-Szarej Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna.

0
Foto: UM Lębork

Miasto Lębork otrzymało dodatkowe finansowanie programu rewitalizacji. Czek pamiątkowy na kwotę 444.219 zł przekazał na ręce Burmistrza Witolda Namyślaka i jego zastępcy Teresy Ossowskiej-Szarej Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna.

W trakcie spotkania podpisany został aneks do umowy zwiększającej dofinansowania projektu Gminy Miasta Lęborka pt. „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”. Dodatkowe środki w wysokości 444.219 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Prace obejmowały m.in. adaptację 2 budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji społecznych. Przebudowana została siedziba Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka 5 z przeznaczeniem na Klub Osiedlowy „Baza”, w którym działają Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek pracy z młodymi „Nasze Miejsce”. W byłej kotłowni internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Placu Piastowskim od stycznia br. funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego.

W ramach projektu zaplanowano również przebudowę dróg wraz z budową infrastruktury podziemnej, monitoring, kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej (9 podwórek integracyjnych, 5 terenów rekreacyjnych, budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności), a także remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 8 wspólnot mieszkaniowych oraz 28 budynków komunalnych i socjalnych).

Działania podejmowane w ramach rewitalizacji Lęborka mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom zamieszkującym obszar Nowy Świat. Mają one pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Celem działań zaplanowanych wcześniej i skonsultowanych z mieszkańcami jest doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznych, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek (Beneficjent, wspólnie z mieszkańcami zagospodaruje 7 podwórek integracyjnych).

Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 mln zł, z czego przeszło 11 mln stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Większość zadań inwestycyjnych została już wykonana, realizacja pozostałych ma się zakończyć do końca roku.

Działania „miękkie”, społeczne skierowane do mieszkańców terenu rewitalizacji w ramach projektu „Ożywiony Lębork „Nowy Świat” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” będą prowadzone z dofinansowaniem unijnym do końca grudnia 2022 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj