Lębork. O sprawach najważniejszych dla seniorów

W Lęborskim Centrum Kultury Fregata odbyło się VIII Forum Senioralne. Władze miasta poruszały tematy najbardziej istotne dla starszego pokolenia.

0

W Lęborskim Centrum Kultury Fregata odbyło się VIII Forum Senioralne. Władze miasta poruszały tematy najbardziej istotne dla starszego pokolenia.

– Myślę, że to jest bardzo dobra okazja do rozmowy, ale też żeby się czegoś nowego dowiedzieć – mówiła Alicja Zajączkowska, starosta lęborski – Chciałabym też powiedzieć, że jesteśmy w momencie przygotowywania strategii rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030. W naszym zespole subregionalnym aktywnie uczestniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, co znaczy, że tematy senioralne znajdą się napewno w strategii. To z kolei oznacza, że fundusze ze środków europejskich znajdą się do finansowania zagadnień związanych ze środowiskami osób starszych.

List do uczestników Forum skierował senator Kazimierz Kleina.

– Dziękuję za to, że głos seniorów słyszalny jest w naszej lokalnej przestrzeni publicznej. Świadczy to o ogromnej aktywności tego środowiska, co może być przykładem dla naszej młodzieży – napisał w liście senator. K. Kleina, który odczytała Ewa Kłosowska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów.

Senator zapewnił, że wszelkie działania senioralne mogą liczyć na jego pomoc i wsparcie.

– Ta uroczystość, która odbywa się w Lęborku, która ma już wieloletnią tradycję, następuje w okolicach ogólnopolskiego dnia seniorów i z tej okazji składam państwu serdeczne życzenia – mówiła Ewa Kłosowska – W ostatnim czasie prowadzone były badania społeczne w grupie 60+. Wyniki w wymiarze psycho-społecznym potwierdzają, że seniorzy ogólnie zadowoleni są ze swej sytuacji, nie czuję się staro. Dopisuje nam zdrowie i mamy rodziny, na których pomoc możemy liczyć. W wymiarze finansowym, żyje nam się oszczędnie. Jesteśmy prawie wszyscy zadowoleni ze sklepów, aptek, przychodni. Prawie wszyscy czują się bezpieczni. Nie mniej jednak prawie co trzeci senior mieszka sam, co dziesiąty czuje się bardzo osamotniony.

Wśród kolejnych problemów osób w podeszłym wieku wymienia się wykluczenie informatyczne, bo tylko 1/3 seniorów obsługuje komputer, a ponad połowa w ogóle nie korzysta z komputera. O programach kierowanych do seniorów wie tylko 16% grupy docelowej, a korzysta z nich jedynie 5% z ponad 7 tys. osób 60+ w Lęborku.

Gminna Rada Seniorów podpowiada władzom Lęborka, jakie trzeba podjąć działania, żeby seniorom żyło się lepiej. Wśród nich są rzeczy proste i bezkosztowne, jak choćby pogrubione rozkłady jazdy na przystankach autobusowych, czy odpowiednia czcionka w dokumentach przelewów. Są tez ulgi w biletach, stworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów, darmowe szczepionki przeciw grypie, likwidacja barier architektonicznych, czy też stworzenie systemu opieki nad osobami zależnymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj