Kartuzy. Posypią się mandaty od straży miejskiej

Nie zgłosiłeś jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Możesz spodziewać się mandatu od straży miejskiej. Gmina Kartuzy zacznie nakładać kary na "spóźnialskich" mieszkańców.

0
źródło foto: gmina Kartuzy

Nie zgłosiłeś jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Możesz spodziewać się mandatu od straży miejskiej. Gmina Kartuzy zacznie nakładać kary na „spóźnialskich” mieszkańców.

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Strażnicy Miejscy uzyskali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 10 ust. 1-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji na czas mogą spodziewać się mandatu od straży miejskiej w wysokości 500 złotych za następujące wykroczenia:

  • nie wykonywanie obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy m.in. takich jak:
  •  segregowanie odpadów wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych; posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a także dowodów płacenia za takie usługi przez okres 6 miesięcy;
  • niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz odpadów lub wpisanie w deklaracji błędnych informacji, by płacić mniej za wywóz odpadów np. podając mniejszą ilość osób niż rzeczywiście zamieszkuje nieruchomość;
  • wbrew złożonej informacji nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów.

– Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli do tej pory w Urzędzie Miejskim w Kartuzach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podali w niej nieprawdziwe informacje, mogą liczyć się z tym, że zostaną ukarani mandatem – informuje włodarz Kartuz.

Termin zgłaszania zmian w metodzie naliczania opłat minął 10 marca. Nie wszyscy właściciele nieruchomości w gminie Kartuzy dokonali tej aktualizacji, urząd czeka na nich do 1 października. Po tym terminie rozpoczną się wzmożone kontrole Straży Miejskiej pod kątem posiadania deklaracji i przestrzegania innych obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kartuzy.

– Jest to konieczne również z uwagi na to, że większość mieszkańców już wywiązała się z tego obowiązku, zaś uporczywe uchylanie się przez niektórych właścicieli nieruchomości jest niesprawiedliwe w stosunku do tych mieszkańców, którzy w sposób prawidłowy deklarują wysokość opłaty za odpady i opłacają usługę wywozu i zagospodarowania odpadów – informuje burmistrz Kartuz.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj