Kartuzy. Gmina przystąpiła do realizacji programu „Opieka 75+”

Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2020.

0

Gmina Kartuzy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2020.

Celem Programu „Opieka 75+” na rok 2020 jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi,
lub są osobami samotnie gospodarującymi a także tych , które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1. Zapewnienia w/w osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających
z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
3. Umożliwienia gminom roszczenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj