Eksperci debatowali o koronawirusie

We wtorek o godzinie 13:00 na terenie kompleksu Olivia Business Centre szereg ekspertów podjął się wielkiej debacie na temat COVID-19. Celem spotkania specjalistów zajmujących się zwalczaniem pandemii było podsumowanie obecnej wiedzy obywateli związanej z koronawirusem. 

0

We wtorek o godzinie 13:00 na terenie kompleksu Olivia Business Centre szereg ekspertów podjął się wielkiej debacie na temat COVID-19. Celem spotkania specjalistów zajmujących się zwalczaniem pandemii było podsumowanie obecnej wiedzy obywateli związanej z koronawirusem. 

Podczas spotkania eksperci oceniali stan wiedzy obywateli na temat epidemii, ochrony pacjentów, metod leczenia i profilaktyki, zwłaszcza w momencie poprzedzającym początek sezonu grypowego. Kluczową kwestią, która żarliwie została poruszona objęła sferę mitów, które często bez podstawy są powielane przez środki masowego przekazu.

Na spotkaniu pojawili się najwięksi specjaliści i eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego, chorób zakaźnych, a także bezpieczeństwa, m.in. dyrektorzy szpitali, przedstawiciele Policji, służb sanitarnych, a także samorządowcy. Wśród prelegentów obecny był nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

W czasie debaty zostały omówione kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego w regionie. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego przyjęty został wspólny apel zawierający między innymi zasady postępowania w obliczu epidemii.

Apel do mieszkańców:

1. Zachowaj bezpieczny odstęp, noś czystą maseczkę, często myj i dezynfekuj ręce.

2. Stosuj wszystkie bez wyjątku zalecenia i wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego określające zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii, w tym dotyczące imprez i spotkań dużej liczby osób.

3. Reaguj, kiedy widzisz osobę stwarzającą zagrożenie: nieprzestrzegającą obowiązujących zaleceń lub niestosującą się do nałożonej kwarantanny.

4. Przypominaj swoim najbliższym – zwłaszcza dzieciom – o zasadach ochrony i higieny w okresie pandemii.

5. Będąc pracodawcą, wykorzystuj możliwości kierowania pracowników do pracy zdalnej lub rotacyjnej. W miejscu pracy zapewnij odpowiednie, bezpieczne warunki i środki ochrony osobistej.

6. Pomagaj osobom w potrzebie: starszym, samotnym, pozostającym w izolacji albo znajdującym się w innej trudnej sytuacji, lub poinformuj o nich Ośrodek Pomocy Rodzinie.

7. Wskazuj instytucjom nadzorczym i kontrolnym możliwe luki w przepisach i zasadach bezpieczeństwa, aby poprawić system ochrony epidemicznej.

8. Jeżeli stwierdziłeś u siebie lub u osoby bliskiej gorączkę, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, utratę węchu lub smaku, pozostań w domu i natychmiast poproś o teleporadę lekarza pierwszego kontaktu. Nie obawiaj się badania na obecność COVID-19.

9. Gdy wiesz lub podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zakażoną COVID-19, nie czekaj na objawy, tylko skontaktuj się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Natychmiast zgłoś również ten fakt w wypadku przybycia na badania lub zabieg do szpitala.

10. Zaszczep przeciw grypie siebie i swoich bliskich, zwłaszcza z grupy ryzyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj