Stężyca. Dla seniorów na zakup lekarstw

Wypłacono już pierwsze pomoce finansowe seniorom na zakup lekarstw.

0
Foto: UG Stężyca

Wypłacono już pierwsze pomoce finansowe seniorom na zakup lekarstw.

W gminie Stężyca działa od tego roku program osłonowy, który pozwala dofinansować starszym osobom raz w roku do 200 zł na zakup lekarstw.

Warunki jakie seniorzy muszą spełnić, aby dotrzymać dofinansowanie:

  • zameldowanie i zamieszkanie na stałe w gminie Stężyca,

  • ukończenie 65 lat,

  • dochód na członka rodziny do 600% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, czyli poniżej 3 168,00 zł na osobę w rodzinie i 4 206,00 zł na osobę samotną

Jako dochód liczą się wszystkie przychody osoby/rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, za wyjątkiem wymienionych w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, m.in. bez jednorazowych świadczeń socjalnych i świadczenia uzupełniającego ( tzw. 500+).


Wnioski można pobrać na stronie internetowej gminy Stężyca w zakładce „Jak załatwić sprawę – GOPS” lub w zakładce „ Senior w gminie”.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury imienne (za rok 2020) potwierdzające zakup lekarstw, wystawione na wnioskodawcę,

  • dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenia, oświadczenia, decyzje ZUS, KRUS lub inne).

    Wnioski i załączniki przyjmuje Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy.

Wszelkich informacji na temat programu można uzyskać pod nr tel. 58 882-89-41,53,54,55 lub 56.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj