30 lat samorządności Lęborka

Zbliża się 30. rocznica reaktywowania w Polsce samorządów na szczeblu gminnym.

0

Zbliża się 30. rocznica reaktywowania w Polsce samorządów na szczeblu gminnym.

Niespełna rok po pierwszych, częściowo wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po wojnie, w pełni wolne, demokratyczne wybory do rad gmin. Zapoczątkowały one odradzanie się w Polsce samorządu terytorialnego.

Początki były trudne. Uczyliśmy się demokracji, funkcjonowania, zakresu praw i obowiązków nowo powstałych struktur samorządowych. Rozpoczął się proces kształtowania demokracji obywatelskiej. Przez pierwsze lata wypracowywane były nowe formy zarządzania.

Jednocześnie rzeczywistość w każdej dziedzinie – stan gospodarki, infrastruktury, handlu, wreszcie finansów – zarówno na poziomie państwa, jak i gmin, do tego galopująca inflacja, nie napawały optymizmem. Kraj stał na krawędzi upadłości.

Wszystkich nas czekały lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, a wiedzę i doświadczenie jak rządzić, jak naprawiać kraj na wszystkich praktycznie poziomach, zdobywaliśmy w praktyce, działając „na żywym organizmie”.

Decentralizacja administracji publicznej oznaczała upodmiotowienie społeczeństwa. Ten proces kształtuje się do dzisiaj.

Przez trzydzieści lat zmieniły się warunki, potrzeby i świadomość społeczeństwa. Lokalne społeczności zaczęły włączać się w proces zarządzania, mieszkańcy „małych ojczyzn” interesują się i w coraz większym stopniu chcą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość

Przez minione trzy dekady nie bez problemów, popełnianych błędów, uczyliśmy się samorządności.

Korzystaliśmy przy tym z doświadczeń demokracji zachodnich, które w najtrudniejszym dla nas czasie udzieliły nam również wsparcia finansowego – m.in. w ramach środków przedakcesyjnych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się dużo większe możliwości, które przyspieszyły przemiany i dalszy rozwój kraju, także na poziomie lokalnym.

O tym, jak wiele środków mogliśmy i nadal możemy otrzymać na działania i inwestycje ważne dla gminy i jej mieszkańców decydują w dużym stopniu umiejętności i fachowość służb samorządowych.

A zmiany, jakie nastąpiły w kolejnych dziesięcioleciach widzimy i odczuwamy – jak Polska długa i szeroka. Te zmiany widzimy także w naszym regionie, także w Lęborku.

Na dzisiejszy obraz Lęborka wpłynęły działania Rad Miejskich kolejnych kadencji, których przez minione 30 lat było siedem, a od jesieni 2018 r. działa Rada Miejska ósmej już kadencji.

Przez te lata widoczny był także proces  coraz większego angażowania się lokalnych stowarzyszeń, fundacji, lokalnych wspólnot. To zjawisko kształtuje coraz bardziej dziś widoczne społeczeństwo obywatelskie. To jeden z bardzo ważnych – i cennych – skutków samorządności.

Wiele jeszcze zadań i wyzwań przed nami. Zmieniła się i wciąż się zmienia rzeczywistość i warunki – pojawiają się nowe problemy do rozwiązania.

Wierzę, że lęborczanie, identyfikując się i angażując w nasze lokalne sprawy, w działania na rzecz nas wszystkich, w kolejnych latach osiągną jeszcze więcej,  a Lębork będzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.

Dziś przypomnijmy sobie najważniejsze działania, osiągnięcia, dzięki którym nasze życie  zmieniało się na lepsze.

Witold Namyślak
Burmistrz Lęborka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj