14. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

0
źródło foto: KPP Lębork

Już od 14 lat co roku obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, który ma na celu uświadomienie obywatelom czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej.

18 października obchodzono czternasty Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem, które rażąco narusza podstawowe prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków. Dokument, który określa zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi jest Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021, który jest rządowym dokumentem, przyjmowanym przez Radę Ministrów, zobowiązującym jego adresatów do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Adresatami dokumentu są poszczególne jednostki administracji centralnej, oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe dobrowolnie zaangażowane w działania przeciwko handlowi ludźmi w Polsce. Zadania przewidziane w KPD finansowane są z budżetu państwa.

Zjawisko handlu ludźmi dotyka zarówno państwa rozwijające się, jak i państwa rozwinięte. Powiązany jest z problemami społecznymi, kulturowymi, politycznymi oraz ekonomicznymi i stanowi współczesną formę niewolnictwa. Od kilku lat obserwuje się pewne zmiany w formach najczęściej popełnianych przestępstw związanych z handlem ludźmi. Obecnie występuje więcej przypadków wykorzystania do pracy przymusowej niż wykorzystania w prostytucji czy w przemyśle pornograficznym.

Rok 2020 jest nietypowym rokiem ze względu na panującą pandemię. Ten czas szczególnie sprzyja rozwojowi handlu ludźmi w postaci pracy przymusowej. Rosnąca niepewność na rynku pracy oraz potencjalnie większa liczba osób poszukujących szybkiego zatrudnienia, zwiększa ryzyko, że sytuacja ta zostanie wykorzystana przez grupy przestępcze rekrutujące ludzi do pracy przymusowej. Ryzyko to jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy osoby poszukują pracy za granicą. W przypadku poszukiwania pracy za granicą policja apeluje, aby zwrócić szczególną uwagę na bardzo atrakcyjne warunki pracy w powiązaniu z niskimi wymaganiami, na przykład do posiadanych kwalifikacji i umiejętności, ograniczony kontakt z potencjalnym pracodawcą, utrudnienia, bądź problemy z podpisaniem umowy o pracę czy wszelakiego rodzaju obowiązkowe zaliczki wpłacane na poczet przyszłej pracy.

Kampania, która ma na celu zwiększenie świadomości na temat ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie wraz z partnerami: Policją, Strażą Graniczną i organizacjami pozarządowymi. Głównym celem kampanii jest informowanie jak bezpiecznie szukać pracy, jak nie zostać wykorzystanym oraz do kogo się zwrócić w razie potrzeby.

– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskiej Policji, a w szczególności specjalnie powołanym komórkom zajmującym się zwalczaniem tej kategorii przestępczości, założenia KPD są realizowane ze znaczą skutecznością. Komórki, o których mowa istnieją od 2006 r. w Komendzie Stołecznej Policji oraz Komendach Wojewódzkich Policji. Policjanci z tych komórek zajmują się ujawnianiem przestępstw, wykrywaniem sprawców i zapobieganiem ich popełnianiu oraz pomocą ofiarom wraz z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi taką działalność. Z ramienia Komendy Głównej Policji od 2014 roku działa Wydział do walki z Handlem Ludźmi sprawujący nadzór i koordynujący czynności podejmowane przez polską Policją w zakresie zwalczania i przeciwdziałania przestępczości handlu ludźmi – informuje asp. Marta Szałkowska z KPP Lębork.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj